Temeljem članka 22. Statuta Hrvatskog planinarskog društva Radoboj sazivam Skupštinu Hrvatskog planinarskog društva Radoboj koja će se održati u petak, 25.02.2022. s početkom u 19:00 u prostorijama DVD-a Radoboj.

Dnevni red:

 1. Otvaranje sjednice i izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika
 2. Usvajanje Poslovnika o radu sjednice
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
 5. Usvajanje pravilnika o radu Arbitražnog vijeća
 6. Usvajanje pravilnika o dodjelama priznanja, pohvala, nagrada
 7. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća o radu za 2021. godinu
 8. Izvješće i glasovanje o usvajanju financijskog izvješća o radu za 2021.godinu
 9. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Nadzornog odbora za 2021. godinu
 10. Izvješće i glasovanje o usvajanju izvješća Suda časti za 2021.godinu
 11. Prijedlog i glasovanje o usvajanju godišnjeg programa (plana) rada Društva za 2022. godinu
 12. Financijski plan za 2022. godinu
 13. Izbor arbitražnog vijeća
 14. Izbor člana Izvršnog odbora
 15. Prijedlog promjene statuta
 16. Rezervacija mjesta u autobusu
 17. Dodjela zahvalnica
 18. Razno

Molim Vas da se odazovete pozivu.

U  Radoboju, 17. veljače 2022.                                         

Predsjednica HPD Radoboj

Poljak Marija