Učlanjenje

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba, dobrovoljnim pristupom, koja je zainteresirana za planinarstvo ili druge aktivnosti kojima se Društvo bavi i koja prihvaća pravila planinarske etike te odredbe ovog Statuta. 

Za osobu mlađu od 18 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik. 

Ako želite postati članicom ili članom Hrvatskog planinarskog društva Radoboj trebate popuniti PRISTUPNICU i poslati ju na mail info@hpd-radoboj.hr

Godišnje članarine:

-7,00e kn- mladi, studenti, nezaposleni, umirovljenici

-14,00 e- zaposleni

-obiteljske članarine- roditelji+ dijete 26,50e; roditelji+ dvoje djece- 32,00 e, itd.

Djeca do 7 godina imaju besplatnu članarinu.

Uplaćuje se na račun HR6124030091121005361.

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo : 

 • aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke, 
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva 
 • koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva, 
 • birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost.
 • Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva. 

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu: 

 • baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
 • sudjelovati u donošenju odluka,
 • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu, osim počasnih članova
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti,

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine)
 • isključenjem
 • smrću